Wat doen wij

Omnifin wil, samen met betrokken spaarders en ondernemers, duurzaam MKB-ondernemen stimuleren. Het doel is het verbeteren van de toegang tot betaalbaar krediet voor kleinere MKB-ondernemers, het verbeteren van de belangen/ positie van spaarders en het verbinden van deze twee partijen.

Basiskenmerken

  • Overzichtelijke spaar- en leenbank
  • Duurzaam/ impactgedreven: het bevorderen van meetbare duurzame vooruitgang voor mens, milieu en maatschappij, door het belonen van duurzame investeringen van kleinere MKB-ers. Dit doen we o.a. door het hanteren van een lager rentepercentage en begeleiding van kleinere MKB-ondernemers in een duurzame transitie
  • Betrokken: de mogelijkheid bieden om gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor het beleid van de bank door middel van onder andere gedeeld eigenaarschap. Daarnaast ontwikkelen wij een duurzame relatie met de klant, in de vorm van een unieke persoonlijke klantbediening en coaching
  • Transparant: het streven naar maximale openheid naar onze omgeving, zowel in gedrag als communicatie

Onze activiteiten zijn te allen tijde gerelateerd aan deze basiswaarden en de ontwikkeling van onze dienstverlening moet hier dan ook in passen.


Onderzoeksfase

De onderzoeksfase, waarin het project zich nu bevindt, richt zich op een marktverkenning (spaar- en MKB-financieringsmarkt), inventarisatie van eventuele partnerships, ontwikkelingen op het gebied van digitalisering van de (financiële) dienstverlening, maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Hierbij hoort natuurlijk ook een financieel en juridisch haalbaarheidsonderzoek. We gaan de discussie aan met marktpartijen, maatschappelijke organisaties, wetenschap en andere stakeholders om op deze wijze een goed beeld te krijgen van de behoeften die er leven in de markt. Deze fase leidt tot een keuze hoe wij onze dienstverlening in de markt willen gaan zetten. Tot 2018 wordt dit concept nader uitgewerkt in een businessplan.

Onze uiteindelijke doelstelling is het lanceren van een organisatie die particuliere spaarders en MKB ondernemers met elkaar verbindt en die de behoefte aan simpele financiering én aantrekkelijke spaarvoorwaarden invult. Betrokkenheid, duurzaamheid, transparantie en (een vorm van) gedeeld eigenaarschap zijn daarbij essentiële voorwaarden.