Initiatief tot het opzetten van een duurzame financiële dienstverlener

Omnifin is een initiatief van een aantal enthousiaste professionals die hun sporen, onder andere in de financiële dienstverlening, hebben verdiend en gezamenlijk hebben besloten dat bankieren ook anders kan. Wij zijn een project gestart om een nieuwe duurzame financiële dienstverlener op te richten.

Doelstelling

Omnifin wil, samen met betrokken spaarders en ondernemers, duurzaam MKB-ondernemen stimuleren. Het doel is het verbeteren van de toegang tot betaalbaar krediet voor kleinere MKB-ondernemers, het verbeteren van de belangen/ positie van spaarders en het verbinden van deze twee partijen.

In de markt zien wij enerzijds het probleem van (kleinere) MKB-ondernemers om (betaalbare) financiering te krijgen en anderzijds de onvrede bij spaarders over onder andere de lage rentes. Daarnaast is de behoefte ontstaan om een antwoord te geven op het negatieve sentiment ten aanzien van banken. Denk hierbij aan bankbelang boven maatschappelijk belang, bonusdiscussies, ingewikkelde financiële constructies etc.

In de onderzoeksfase, waarin het project zich nu bevindt, moet duidelijk worden wat de precieze behoefte in de markt is en hoe wij, conceptueel, onze dienstverlening in de markt willen gaan zetten.

Onze uiteindelijke doelstelling is het lanceren van een organisatie die particuliere spaarders en MKB ondernemers met elkaar verbindt en die de behoefte aan simpele financiering én aantrekkelijke spaarvoorwaarden invult. Betrokkenheid, duurzaamheid, transparantie en (een vorm van) gedeeld eigenaarschap zijn daarbij essentiële voorwaarden.

Wij staan open voor reacties en zijn ook actief op zoek naar partijen die met ons mee willen denken.